İnsan Kaynakları

Kurumların en değerli ve en önemli kaynağı “insan'' kaynağıdır. Şiva bu felsefeden yola çıkarak yaratıcı, dinamik, sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın, iletişimi kuvvetli, etik değerleri yüksek kalifiye insan gücüyle oluşmuş bir kültür oluşturmayı hedefler.

Burada amaç; bahsedilen kültürün kurumun temellerine nüfuz etmesi ve hem yönetim tarafından hem de tüm çalışanlarca benimsenmiş olmasıdır. Bu yapıyı oluşturmak adına merkez ofiste dahi çalışmaya başlayacak herkes restoran eğitimi alır.

Kurum içinde oluşturulmuş kültürü; kalite, hizmet, hijyen ile harmanlayıp en temelden Şiva ilkeleri benimsenir. Bu ilkeleri benimsemiş ve verilen görevleri en doğru şekilde yerine getiren herkes restoran müdürlüğüne ve daha üst pozisyonlara erişebilir.

Sunulan bu fırsat herkese kariyer yollarını açık tutar. Bu doğrultuda doğru işe doğru insanı yerleştirmek, çalışmalarımıza kişisel gelişim ve kariyer olanakları sunmak, onları nitelikleri ve performansları doğrultusunda değerlendirmek, çalışanlarımızın motivasyonlarını yüksek tutmak, böylece şirket verimliliğini artırmak insan kaynakları politikamızı özetler.

Başvurularınızı info@sivaduruc.com adresinden yapabilirsiniz.